АМГАЙ II

Буга агнахад дуугаргаж уриалах урам.

Ижил үг:

АМГАЙ I

АМГАЙ III