АМГАЛАН
/ бичиг /

1. Сэтгэл санаа төвшин, бие сэтгэл зовлон зүдгүүргүй, энх эсэн - Дайн дайсан дарагдан амар төвшин, амгалан дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., амгалан тайван [хоршоо] (амар тайван), амгалан энх [хоршоо] (айх аюулгүй, амар тайван) - Асар гурван эрднийг тахисны хүчээр амгалан энх цаг ирэв. Эндүүрэл хааны тууж., амар амгалан [хоршоо] (аж амьдрал, санаа сэтгэл тайван) - Энх төвшин, амар амгалан суухын хувь зохиол надад олдохоос өнгөрсөн байх. Б.Ринчен. Гүнж., сайн амгалан [хоршоо] (энх сайн), энх амгалан [хоршоо] (энх эсэн, өвчин зовлонгүй), төвшин амгалан [хоршоо] (амар амгалан, аятай тохьтой), төрийн нуруу төвшин бол түмэн олон амгалан [зүйр цэцэн үг] (төрийн түшмэд нуруутай бол хүн зон тайван жаргалтай гэсэн санаа);


2. Мэндлэхэд хэрэглэх хүндэтгэл үг: амгаланг айлтгах (мэнд амрыг асуух) - Амгалан айлдаж байна уу? З.Баттулга. Уяхан замбуутив;
3. Тайван, номхон, уцаарладаггүй - Нуур амгалан бол нугас амгалан. ААЗ., амгалан дөлгөөн дэлгэрэнгүй...[хоршоо] (зан ааш төлөв).

амгалан тайван амар тайван
амгалан энх

айх аюулгүй, амар тайван

амар амгалан

аж амьдрал, санаа сэтгэл тайван

сайн амгалан энх сайн
энх амгалан

энх эсэн, өвчин зовлонгүй

төвшин амгалан амар амгалан, аятай тохьтой
төрийн нуруу төвшин бол түмэн олон амгалан төрийн түшмэд нуруутай бол хүн зон тайван жаргалтай гэсэн санаа
амгаланг айлтгах мэнд амрыг асуух
амгалан дөлгөөн

зан ааш төлөв