АМГҮЙ

1. Ам үгүй: аягагүй хүн амгүйтэй адил [зүйр цэцэн үг] (урьдын хүмүүс өөр өөрийн аягыг авч явдаг дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Битүү: амгүй цагариг (битүү цагариг);
3. [шилжсэн] Элдэв яриа шуугиан гаргадаггүй, үг цөөнтэй, барагтай бол дуугардаггүй: хэл амгүй (а. Хэлгүй - Тэгээд шөнө орондоо дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл; б. Элдэв хов яриагүй, дуугай - Анхны өдөр ирсэн идээг хэл амгүй хүртэж орхисон юм. Л.Түдэв. Дархан хүний бурхан ухаан), амгүй хүн (хэл аманд ордоггүй, хов хутгадаггүй);

4. [шилжсэн] Ёсгүй - Ийм байхад “сурахад хэцүү” гэж хэлэх амгүй юм байна шүү гэж Дорж өөрөө өөртөө хэлэх мэт өгүүлэв. дэлгэрэнгүй... үгүй гэхийн амгүй (үгүй гэх газаргүй).

аягагүй хүн амгүйтэй адил

урьдын хүмүүс өөр өөрийн аягыг авч явдаг байснаас энэ үг гарчээ

амгүй цагариг битүү цагариг
хэл амгүй а. Хэлгүй; б. Элдэв хов яриагүй, дуугай
амгүй хүн хэл аманд ордоггүй, хов хутгадаггүй
үгүй гэхийн амгүй үгүй гэх газаргүй