АМБУЛАТОРИ

Өвчтөнг эмнэлэгт хэвтүүлэхгүйгээр үзэж шинжлэх, эмчлэх эрүүл мэндийн байгууллага - Сум нэгдлийн төвийн баруун хойт дэлгэрэнгүй... Л.Хуушаан. Олны ам., амбулаторийн үзлэг (амбулаторид ирүүлэн үзлэг хийж оношлох).