АМБААР I

1. Юм агуулахад зориулсан байр сав - Нэгдэлдээ модон байшин, амбаар барьжээ. С.Дашдэндэв. Үүрийн цолмон., амбаар барих (юм агуулах байр барих), амбаарт хийх (юм агуулах байранд хийх), модон амбаар (модоор хийсэн байр сав), үүдний амбаар (гэр, байшингийн үүдтэй залгаа байр);


2. Бага шиг модон байшин.

амбаар барих юм агуулах байр барих
амбаарт хийх юм агуулах байранд хийх
модон амбаар модоор хийсэн байр сав
үүдний амбаар

гэр, байшингийн үүдтэй залгаа байр

Ижил үг:

АМБААР II