АМАРХАГ

Аманцар, илэн далангүй ярьдаг, чалчдаг: амархаг чавганц (илүү үгтэй чавганц).