АМАРЛИНГУЙ
/ бичиг /

1. Амирласан байдалтай, аливаа түгшүүр арилж сэтгэл санаа уужран зан ааль номхон эелдэг, тайван амар болсон байдал: дэлгэрэнгүй...


2. Нам тайван, тогтуун сайхан байдал;
3. [шилжсэн] Залхуу хойрго, хашин хойрго - Чухал яаралтай үйл хэрэгт амарлингуй ханджээ. “Цог” дэлгэрэнгүй...

амарлингуй амьдрал тайван, төвшин амьдрал
амарлингуй болох амгалан болох
амарлингуй дүр амгалан дүр
амарлингуй сэтгэл тайван амгалан, хэрэг явдалд санаа зовдоггүй
амарлингуйг баригч саад тотгор, барцдыг тэвчин амгалан тайвныг бясалгагч
амарлингуйд орох амгалан дүрийг олох
амирлангуй нэмүүн дөлгөөн тайван зан ааш