АМАРЛИУЛАХ

Амар төвшин болгох; тайвшруулах - Амьтны сэтгэл нь дэлгэрч, бие ч амарлиулмуй. Сүн улсын хүйтэн уулын бичиг., үнэн үгээр амарлиулах (үнэн үгээр тайвшруулах).