амарлингуй сэтгэл
тайван амгалан, хэрэг явдалд санаа зовдоггүй