АРААХАЙ I

Армаг тармаг, сийрэг, аруу.

Ижил үг:

АРААХАЙ II

АРААХАЙ III