АРААХАЙ II
/ амьтан /

Зэрлэг гахайтай адилхан соёотой нэг зүйл араатан, суйтан: араахай агнах (суйтан агнах).

Ижил үг:

АРААХАЙ III

АРААХАЙ I