АРАВНАЙЛАХ
/ шашин /

1. Сүм хийд бурхны хөрөг баримлыг ариутган амилуулах: сүм аравнайлах (сүм ариутган амилуулах) - дэлгэрэнгүй...


2. Эд юмсад амь оруулан адислах - Цэрэнбадам ч тэдгээр олон буянтны ачийг хариулж байнам гэж дотроо бодон хаа нэг замын хажууд чулуу босгон дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хөх хулгана жил.

сүм аравнайлах сүм ариутган амилуулах
хийд аравнайлах хийд ариутган амилуулах