айлдаа итгэмжтэй, аймагтаа хүндтэй
/ зүйр цэцэн үг /
нутаг усандаа нэр хүндтэй