ДААГАЛАХ I

1. Хэлхээт тоононы хурууны завсарт хоёр унийг хамтад нь холбож хэлхэх;


2. Хоёр урт унины толгой талд богино унь холбох: даагалан өлгөх (бүтэн унинд богино унийг дагуулан холбох), унь дэлгэрэнгүй... (унийг даагалж холбох).

даагалан өлгөх бүтэн унинд богино унийг дагуулан холбох
унь даагалах унийг даагалж холбох
Ижил үг:

ДААГАЛАХ II