ГҮНЗГИЙДЭХ

Дэндүү гүнзгий болох, гүнзгийн учир тохиромжгүйдэх: голын ус гүнзгийдэх (голын усны түвшин хэтэрхий дэлгэрэнгүй...