ГҮНЗГИЙРЭХ

Гүн болох, гүнзгий болох, лавшрах - Уран бүтээлчдийн ойлголт нэлээд гүнзгийрч шүлэг найраглалаас гадна... дэлгэрэнгүй...