ГҮНЦЭГ
/ хүндэтгэл /

Лам, ноёд, ихэс дээдсийн ганцаараа барих үдийн хоолны хүндэтгэл нэр, үдийн цав, үдийн хоол: гүнцэг дэлгэрэнгүй... (үдийн зоог барих) - Уулын зүүн этгээдээс гүнцэг барьсан хоёр лам гарч ирэв. Ши.Аюуш. Түүвэр зохиол., гүнцэг зооглох (үдийн зоог зооглох).

гүнцэг барих үдийн зоог барих
гүнцэг зооглох үдийн зоог зооглох