ГҮР I

Төмрийн хүдэр - Төмрийн үртсийг соронзон гүр татаж чадна, тэнэг мунхгуудыг тэнсэлгүй мэргэд тэтгэн чадна. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГҮР II:

Нэр: Гүр хаан Жамуха

Нэр: Гүр хаан Жамуха

Зочин 2016-01-24 20:04:14