АЖИЛЛАВАР
/ анагаах /

1. Эд эрхтэнд гараар болон мэсээр хийх эмчилгээний арга;


2. Гараар болон мэсээр анагаах өвчин, эмгэг, эмчилгээний аргыг судалдаг анагаахын салбар ухаан.