АЖИЛЛАХ

1. Ямар нэгэн юмыг бүтээх, боловсруулах, арвитгах, сайжруулахаар мэдлэг чадвараа дайчлах, биеийн болон оюуны хөдөлмөр дэлгэрэнгүй...


2. Янз бүрийн машин, механизм хэвийн горимоор үйл ажилд орох: машин ажиллах (машин хөдлөх), мотор ажиллах (мотор дэлгэрэнгүй...
3. Үйлдвэр, албан газар, байгууллага үүргээ гүйцэтгэх, олон нийтэд үйлчлэх: дэлгүүр ажиллах (дэлгүүр онгойх), номын сан дэлгэрэнгүй... (номын сан нээлттэй байх), эмнэлэг ажиллах (эмнэлэг үзлэг эмчилгээгээ явуулах);

4. Тухайн байгууллагын орон тоонд багтах; сургуульд ажиллах (сургуулийн газар ажил хийх), үйлдвэрт ажиллах (ямар дэлгэрэнгүй...
5. Өгөх оршихын тийн ялгалаар хэлбэржсэн үгийг захирч, ажил гүйцэтгэх орон байрыг заана; аймагт ажиллах (аймгийн төвд ямар нэг ажил дэлгэрэнгүй...
6. Ямар нэг зохиол бүтээл туурвих, сурах судлах; зохиол дээр ажиллах (а. Зохиол туурвих; б. Зохиолоо улам сайн болгохоор мэрийх), дэлгэрэнгүй...
7. Хэн нэгэнд зүтгэх, үйлчлэх: эсрэг талд ажиллах (эсрэг талын хүмүүст хүчин зүтгэх);
8. Хамтран бэлтгэл сургуулилт хийх, давтан хичээллэх: дасгалжуулагч тамирчинтайгаа ажиллах (дасгалжуулагч тамирчныхаа бэлтгэл дэлгэрэнгүй...
9. [шилжсэн] Хүний сонор сэрэмжгүй, гэнэн итгэмтгий занг ашиглан эд зүйлийг нь худал хэлэн авах, хуурах, луйвар хийх;
10. [шилжс‎‎эн] Мал гаргах, мал төхөөрөх.

ажиллах боломж ажил хийх нөхцөл боломж
ажиллах хүч ажил хийх чадвартай хүмүүс
ажиллах чадвар ажил хийх чадвар
хамт ажиллах хэн нэгэнтэй хамтран ажил хийх
машин ажиллах машин хөдлөх
мотор ажиллах мотор асах
дэлгүүр ажиллах дэлгүүр онгойх
номын сан ажиллах номын сан нээлттэй байх
эмнэлэг ажиллах эмнэлэг үзлэг эмчилгээгээ явуулах
сургуульд ажиллах сургуулийн газар ажил хийх
үйлдвэрт ажиллах ямар нэгэн үйлдвэрийн газар ажил хийх
аймагт ажиллах аймгийн төвд ямар нэг ажил хийх
суманд ажиллах суманд ажил хийх
зохиол дээр ажиллах

а. Зохиол туурвих; б. Зохиолоо улам сайн болгохоор мэрийх

номон дээр ажиллах

а. Ном бүтээх, судлах; б. Номыг илүү сайн болгохоор чармайх

ажиллавал бүтдэг, ажиглавал үздэг шургуу хөдөлмөрлөвөл зорьсондоо хүрнэ гэсэн санаа
ажиллаж байж баяждаг, алжуурч байж үгүйрдэг

ажил хөдөлмөр амжилтын үндэс гэсэн санаа

эсрэг талд ажиллах

эсрэг талын хүмүүст хүчин зүтгэх

дасгалжуулагч тамирчинтайгаа ажиллах

дасгалжуулагч тамирчныхаа бэлтгэл сургуулилтыг хангах, дасгалжуулах