АЖИЛСАХ

1. Идэвхтэй, ажилсаг байдал гаргах;


2. Хийх юм үгүй шахам байх - За даа, нэг ажилсаад байх юм ч алга. “Утга зохиол, урлаг” дэлгэрэнгүй...