АЖИЛТАЙ

1. Ажил хийдэг, хөдөлмөр эрхэлж байгаа: хотод ажилтай (хотод ажил хийдэг), хөдөө дэлгэрэнгүй... (хөдөө ажил хийдэг) - Тэнд хөдөө ажилтайгаас хойш одоо явахаас яах вэ. “Цог” сэтгүүл., ажилтай албатай [хоршоо] (ажил алба, хөдөлмөр эрхэлдэг) - Ажилтай албатай өөр хэдэн зочин бас амттай ярианд нь сэтгэл нийлэн орчихсон байлаа. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл;


2. Ажил сайтай - Ажилтай төрсөн чамдаа хайртай би. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., ажилтай дэлгэрэнгүй... (ажил сайтай айл), ажилтай залуу (а. Ажил сайтай залуу; б. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэг залуу), ажилтай айлын үнээнээс алтан чээжтэй тугал гарна [зүйр цэцэн үг] (хөдөлмөр бүхний уг үндэс гэсэн санаа);

3. Зав чөлөөгүй.

хотод ажилтай хотод ажил хийдэг
хөдөө ажилтай хөдөө ажил хийдэг
ажилтай албатай

ажил алба, хөдөлмөр эрхэлдэг

ажилтай айл ажил сайтай айл
ажилтай залуу а. Ажил сайтай залуу; б. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэг залуу
ажилтай айлын үнээнээс алтан цээжтэй тугал гарна

хөдөлмөр бүхний уг үндэс гэсэн санаа