АЖИН I

1. Ахын нь эхнэр нөхрийнхөө дүүгийн эхнэрийг дуудах үг - Амар мэнд суувал ажиндаа мэнд золгоно. дэлгэрэнгүй...


2. Житгэрүүдийн бие биеэ дуудах үг;
3. [хуучирсан] Үе удам - Монголчууд цаг тооны бичиг зохион ажин төрөлдөө хэрэглэсээр ирсэн уламжлалтай билээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

Ижил үг:

АЖИН II:

АЖИН III:

АЖИН IV: