АЖИР I:
/ амьтан /

ажир нугас (нуур цөөрөм, голын тохойн зэгс, хулсанд хөвмөл үүр засдаг, зоо нуруу хүрэвтэр, элгэн тал дэлгэрэнгүй...

цацагт ажир нугас

толгойн оройд өндөр хар өрөвлөгтэй нэгэн зүйл нугас

Ижил үг:

АЖИР II