АЖНАЙ II
/ хуучирсан /
Бүхнийг мэдэгч, бүхнийг ойлгогч.
Ижил үг:

АЖНАЙ I