АЖРААХ
/ хүндэтгэл /

Ирүүлэх, одуулах, оршуулах.

хүндэтгэх

Хүн болгоныг хүндэтгэж байгаарай

Зочин 2019-12-22 14:50:59