АЖУУЛАХ

Ажиглан харуулах, тандуулах, харуулдах - Юмыг яаж мэдэх вэ! Сүхбатаар сэмхэн ажуулж байх юм шүү. дэлгэрэнгүй... байдлыг ажуулах (байдлыг тандуулах).