АЗАР II

Хүн, амьтны толгойн үс өтгөн, сахлаг их - Өдөр бол хүний нүдэнд зэвүүрхэм ёозгүй харагдахаар азар үст эр нь, - Энд дэлгэрэнгүй...Ж.Дашзэвгэ. Хүйтэн чулуу., азар хүн (их үстэй хүн), азар үхэр (толгойдоо өтгөн сахлаг их үстэй үхэр).

азар хүн их үстэй хүн
азар үхэр сахлаг их үстэй үхэр
Ижил үг:

АЗАР I

АЗАР V

АЗАР III:

АЗАР IV