АЗАРГА IV
/ амьтан /

Нэг төрлийн бяцхан бялзуухай: хөх бор азарга [амьтан] (биеийн төрх бялзуухайтай төстэй ч дээд, доод дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АЗАРГА I

АЗАРГА II

АЗАРГА III:

АЗАРГА V: