АЗАРГАНА
/ ургамал /

Зүлэг газар дэвсэж ургах, захаараа хатуу өргөстэй, уртлаг олон навчтай, нэгэн зүйл өвс, үндсийг нь идэж болно - дэлгэрэнгүй...