АЗГҮЙТЭХ

Ихэд азгүйдэх, аз дутах, аз завшаан үл тохиолдох, бүтэлгүйтэх - Аавын нусгай хөвгүүд азгүйтэж хожуу төрлөө гэж дэлгэрэнгүй... Д.Цоодол. Гэзэг.