АЗУЙ
/ ургамал /

Хамар, амны тамхинд хольж татах навч бүхий нэг зүйл өвс, дангаар нь нунтаглан хэрэглэх нь ч бий, мохоор - Намхан дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.