АЙ III

Тооны үгтэй хоршиж их, олон гэсэн утга илтгэх үг: ай түмэн (түг түмэн, үй түмэн, тоолшгүй олон) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АЙ I

АЙ II

АЙ IV