АЙВУУ

айвуу тайвуу (а. Амгалан дөлгөөн; б. Аажуу уужуу, яарч тэвдэлгүй) - Хонь хотолсны дараа бид айвуу дэлгэрэнгүй... А.Акын. Унасан газар., айвуу тайвуу хэлэх (уужуу тайвуу, яарч сандралгүй хэлэх), айвуу тайвуу шийдэх (яаралгүй шийдэх).

айвуу тайвуу а. Амгалан дөлгөөн; б. Аажуу уужуу, яарч тэвдэлгүй
айвуу тайвуу хэлэх

уужуу тайвуу, яарч сандралгүй хэлэх

айвуу тайвуу шийдэх яаралгүй шийдэх