АЙД

1. Санамсаргүй хэлэхэд гарах аялга - Цочоод айд гэж хашхирав. Яриа;


2. Бусдын үйлдлийг эрс хориглох аялга.