АЙДАНГУЙРАХ

Айдангуй болох, санааны зоргоор хэрэггүй юм ярьдаг болох.