АЙДАНГУЙ

1. Санааны зоргоор дэмий ярих зантай, айданга - Айдангуй хэрэг бөгөөс алгуур байж мэдье. дэлгэрэнгүй...


2. Санаашран хүсэж мөрөөдөх дуртай.