АЙГУУС

1. Айх сэтгэл, айдас: айгуус хүрэх (айдас төрөх);


2. Мануухай, өлзийхүү - Манай зүүн хөршийн хорооны шонд нэг муу айгуус харагдана. С.Эрдэнэ. Зүүдний цагаан дэлгэрэнгүй... айгуус босгох (мануухай босгох).

айгуус хүрэх айдас төрөх
айгуус босгох мануухай босгох