АЙГУУТГАХ

Сүрдүүлэн айлгах: үгээр айгуутгах (үгээр сүрдүүлэх), хүчээр айгуутгах (хүчээр дэлгэрэнгүй...

үгээр айгуутгах үгээр сүрдүүлэх
хүчээр айгуутгах хүчээр сүрдүүлэн далайлгах