АЗТАЙ

Аз бүхий, золтой, завшаантай, од хийморьтой - Манай энд чам шиг азтай хүүхэн байсангүй.дэлгэрэнгүй... азтай тохиолдол (зол завшаантай тохиолдол), азтай хүн (хувьтай хүн), азтай хэрэг (завшаантай хэрэг), азтай төрөх (хувьтай төрөх) - Орчлонд бид азтай төржээ. Д.Пүрэвдорж. Шүлгүүд., азтай хийморьтой [хоршоо] (аз хийморь ихтэй).

азтай тохиолдол зол завшаантай тохиолдол
азтай хүн хувьтай хүн
азтай хэрэг завшаантай хэрэг
азтай төрөх хувьтай төрөх
азтай хийморьтой

аз хийморь ихтэй