АЗНАХ

Байзнах, түдгэлзэх, түр хүлээх: азнаж саатах (түр хүлээн саатах), жаахан азнах дэлгэрэнгүй...

азнаж саатах түр хүлээн саатах
жаахан азнах жаахан байзнах