АЗАРГАШИХ

Агт морь азаргын шинж байдал үзүүлэх: морь азаргаших (агт морь азарганы авир гаргадаг байх).