АЗАРГАСАХ

Гүү азарга дагах - Манай хээр байдас азаргасаад байна. “Утга зохиол, дэлгэрэнгүй...