АЗАРГАЛУУЛАХ

Азаргалагдах, бусдад дээрэлхүүлэх - Чамд азаргалуулсаар байгаад тархи толгойны өвчтэй болох нь.дэлгэрэнгүй...