АЗАР III:

[шашин] Нүгэл, гэм - Ариуныг заримдаа азар гэж гүтгэдэг. С.Дулам. Сэнхрэл дэлгэрэнгүй...азар бузар ~ бузар азар (бузар булай, шившиг).

Ижил үг:

АЗАР I

АЗАР II

АЗАР V

АЗАР IV