АЗАР V
/ ургамал /

Тарантан овгийн цайвар дурстай сөөг өвс, цөл хээрт ургана; торлог.

Ижил үг:

АЗАР I

АЗАР II

АЗАР III:

АЗАР IV