АЗАР I

1. Энэтхэг газрын их багш - Их азар нь долоовор хуруугаа дүрсэнд чулуу болон тасарч унав. дэлгэрэнгүй... азар багш (энэтхэг багш);


2. Энэтхэг зан үйлд багш нарт бараалхах ёслолын үед эртний сургаал шүлэг уншин номлогч;
3. Вэдийн ном судар уншигч багш;
4. Их эрдэмтэн. 5. азарын хэл (энэтхэг хэл)

азарын хэл

энэтхэг хэл

азар багш

энэтхэг багш

Ижил үг:

АЗАР II

АЗАР V

АЗАР III:

АЗАР IV