АЗАДТАЙ

Азад ихтэй, бэрхтэй, яршигтай: азадтай халуун (бэрх халуун).