АЖРАЙ I
/ хуучирсан /
Чөтгөр, чөтгөрийн хүү.
Ижил үг:

АЖРАЙ II