АЖРАЙ II
/ домог /
Газар дэлхийг өөр ертөнцтэй холбож өгдөг зууч.
Ижил үг:

АЖРАЙ I